Bekijk PDF versie

LAATST BIJGEWERKT: 01 juni 2021

1. Wie zijn wij?
Wij zijn Laserbeest vof, hierna te noemen Laserbeest.

Vestigingsadres: Haagweg 125a 2612 CR Delft
Website: www.laserbeest.nl
E-mailadres: info@laserbeest.nl
Telefoonnummer: 0645449445
Kvk-nummer: 56871732
Btw-nummer: NL852340904B01

2. Wat doet Laserbeest?
Laserbeest ontwerpt, verkoopt en bewerkt met behulp van lasersnijders objecten en diverse materialen.

3. Definities
Klant – Een opdrachtgever, persoon, bedrijf, instelling, etc die iets afneemt bij Laserbeest of de intentie heeft iets af te nemen bij Laserbeest.
Project – Een uniek project met een eigen projectnummer.
Offerte – Het aanbod van Laserbeest om een project te leveren met relevante informatie rondom prijs, levertijd, materiaal etc.
Projectnummer – Unieke code per project, met de volgende opbouw: LB-xxxxx .
Akkoord – Het moment dat de klant aangeeft dat de offerte akkoord is en vanaf
wanneer Laserbeest met de productie van het project kan beginnen.

4. Toepasselijkheid en beschikbaarheid Algemene Voorwaarden Laserbeest
Deze Algemene Voorwaarden Laserbeest zijn van toepassing op de werkzaamheden die we uitvoeren voor klanten, van offerteaanvraag tot en met oplevering. In elke offerte en in elke e-mail wordt het bestaan van de Algemene Voorwaarden Laserbeest bekendgemaakt. De Algemene Voorwaarden Laserbeest zijn beschikbaar via de website en kunnen ook op aanvraag worden toegezonden.

5. Privacy & klantgegevens
a. Laserbeest heeft minimaal de volgende gegevens nodig om een project aan te kunnen nemen:
– Voornaam en achternaam
– E-mailadres
– Aangeleverde bestanden met tekeningen
– Telefoonnummer
b. Om een project te kunnen versturen, heeft Laserbeest minimaal de volgende aanvullende gegevens nodig:
– Adres (straat, postcode, plaats, land)
c. Voor sommige projecten kunnen andere aanvullende gegevens worden gevraagd. Laserbeest vraagt niet meer informatie dan nodig is voor het correct verwerken van een project.
d. Wilt u de gegevens die van u of uw organisatie bij ons bekend zijn laten aanpassen of verwijderen? Maak uw verzoek kenbaar en vermeld in uw bericht het projectnummer (LB-xxxxx). Laserbeest zal uw verzoek binnen twee weken verwerken.
e. Laserbeest verstuurt incidenteel per e-mail nieuwsbrieven naar klanten die hebben aangegeven interesse te hebben in deze nieuwsbrief.
f. Gegevens van klanten worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
g. Laserbeest zal toegestuurde digitale bestanden met de grootste zorgvuldigheid behandelen en slechts gebruiken om het project uit te voeren.
h. Laserbeest gebruikt alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten herleidbaar en duidelijk staan afgebeeld voor promotionele doeleinden (zoals flyers, website, sociale media).
i. Laserbeest gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten niet herleidbaar staan afgebeeld voor promotionele doeleinden (zoals flyers, website, sociale media).

6. Auteursrecht
a. Het auteursrecht van aangeleverde tekeningen blijft in handen van de ontwerper.
b. De klant kan er ook voor kiezen om het tekenwerk door Laserbeest uit te laten voeren, op basis van een idee of een afbeelding. In dat geval heeft de klant geen recht op deze uitgewerkte tekeningen, tenzij anders overeengekomen.

7. De offerteaanvraag
a. Een klant kan vrijblijvend een offerte aanvragen voor zijn project.
b. Via de website of via de e-mail is het mogelijk om een offerteaanvraag te doen. Telefonisch wordt er alleen een indicatie van de prijs gegeven.
c. Laserbeest behoudt zich het recht voor een offerteaanvraag te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

8. De offerte en de berekening van de prijs
a. De aangeleverde informatie van de klant is de basis voor het opstellen van een offerte. De klant dient zich op de hoogte te stellen van de informatie die Laserbeest via haar website verstrekt om te komen tot een eenduidige manier van tekenen om de kans op fouten te minimaliseren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in te staan voor de juistheid van de aangeleverde informatie of tekeningen.
b. Wanneer de klant een tekening heeft aangeleverd en Laserbeest deze tekening gebruikt, dan is de aangeleverde tekening het uitgangspunt voor het project en de verdere productie.
c. Wanneer de klant vraagt aan Laserbeest om het tekenwerk te doen, dan zal Laserbeest voor het starten van de productie de tekening ter goedkeuring aan de klant voorleggen. Deze tekening is dan het uitgangspunt voor het project en de verdere productie.
d. Laserbeest behoudt zich het recht voor om op verschillende manieren tot een prijsopgave te komen, afhankelijk van de aangeleverde informatie.
e. Wanneer in een offerte de lasertijd is aangegeven, dan is dit altijd een inschatting. De werkelijke tijd die het kost om het project te produceren, hangt af van een veelheid aan factoren en kan daarom afwijken van de vooraf opgegeven inschatting.

9. De overeenkomst / akkoord met de offerte
a. Voordat een project wordt uitgevoerd, dient de klant akkoord te geven op de offerte die door Laserbeest wordt overlegd.
b. De offerte kan per e-mail, telefonisch of mondeling worden bevestigd.
c. Afspraken die worden gemaakt per e-mail behoren ook tot de overeenkomst. Dit kunnen afspraken zijn die direct in de e-mails behorend bij de offerteaanvraag worden besproken of aanvullende afspraken die later worden gemaakt.
d. Wanneer na een akkoord op de offerte nieuw tekenwerk door de klant wordt aangeleverd, heeft Laserbeest de mogelijkheid om de offerte aan te passen en opnieuw ter akkoord aan de klant voor te leggen.
e. Wanneer na akkoord blijkt dat de offerte niet correct is, bijvoorbeeld vanwege een andere interpretatie van de aangeleverde informatie of tekeningen, of vanwege een misverstand, dan heeft Laserbeest de mogelijkheid om de offerte aan te passen en opnieuw ter akkoord aan de klant voor te leggen.
f. Na akkoord op de offerte, is het niet meer mogelijk een project te annuleren.
g. Laserbeest heeft het recht een project niet uit te voeren wanneer een klant een gevraagde aanbetaling niet voldoet.

10. Materialen en productiekwaliteit
a. Een klant mag ervan uitgaan dat de graveerkwaliteit en de snijkwaliteit vergelijkbaar is met de op de website van Laserbeest genoemde kenmerken en kwaliteiten.
b. Na het lasersnijden is er soms aan de bovenzijde van het materiaal een waas te zien langs de snijlijn. Dit hoort bij het productieproces. Laserbeest doet er alles aan om deze waas te minimaliseren, maar kan niet voorkomen dat er soms toch een waas zichtbaar is.
c. Na het lasersnijden is er soms aan de onderzijde van het materiaal terugslag te zien van het werkblad. Dit hoort bij het productieproces. De terugslag is in sommige gevallen te voorkomen. Dit geeft extra werk en daar wordt in overleg met de klant extra tijd voor in rekening gebracht.
d. Na het lasersnijden zal de kleur of uitstraling van de zijkant van het materiaal veranderen. Afhankelijk van het materiaal is deze verandering van uitstraling of kleur meer of minder zichtbaar.
e. Wanneer voor acrylaatplaten een egaal glanzende zijkant gewenst is, dan dient dit expliciet te worden overlegd.
f. Multiplex platen hebben een tolerantie in dikte en opbouw. De plaat kan onzichtbare knoesten bevatten in de middelste lagen. Het kan zijn dat de laserstraal niet door deze knoesten heen komt, waardoor het product soms net niet helemaal losgesneden is. Een perfecte productie is niet altijd mogelijk, omdat in elke plaat knoesten voorkomen. Om deze reden kan het gebeuren dat Laserbeest een mes gebruikt om de onderdelen uit de plaat te snijden. Hierdoor kan de zijkant plaatselijk een afwijkende lichtere kleur hebben. Alleen wanneer dit duidelijk een onacceptabel beeld geeft, dan zal Laserbeest het betreffende onderdeel opnieuw produceren.
g. Acrylaatplaten hebben een zeer ruime tolerantie in dikte. Klanten dienen rekening te houden met deze tolerantie in het ontwerp.
h. Een klant mag ervan uitgaan dat het materiaal voldoet aan de op de website van Laserbeest genoemde kenmerken en kwaliteiten. Laserbeest garandeert dat het type materiaal wordt geleverd dat is gekozen en dat de dikte van het materiaal niet meer afwijkt dan de aangegeven tolerantie zoals omschreven op de website van Laserbeest.
i. Indien het materiaal beschadigd is en de schade aantoonbaar niet door de klant zelf is veroorzaakt, zal Laserbeest in overleg met de klant naar een passende oplossing zoeken. Dit kan door middel van een korting op de overeengekomen prijs, of door het (gedeeltelijk) opnieuw uitvoeren van het project.

11. Garantie
a. Laserbeest geeft geen garantie op projecten anders dan de bepalingen die worden genoemd in paragraaf 10 “Materialen en productiekwaliteit”. Alle projecten worden op aanvraag geproduceerd en klanten gebruiken de geproduceerde onderdelen op zeer verschillende manieren. Om deze reden geeft Laserbeest vooraf geen garantie op geleverde projecten. Het is uitdrukkelijk aan de klant om te beoordelen of het project zal voldoen in de gewenste situatie.
b. Wel kan een klant een uitstekende service van Laserbeest verwachten. Wanneer Laserbeest duidelijk tekort geschoten is dan zal Laserbeest zich redelijk opstellen om tot een oplossing te komen.

12. Retour
a. Het is niet mogelijk een geleverd project te retourneren, omdat alle projecten op aanvraag worden geproduceerd.

13. Levertijd
a. Laserbeest geeft bij de prijsopgave ook informatie over de levertijd. Laserbeest zal zijn uiterste best doen om de besproken levertijd waar te maken.
b. Indien er niets over de levertijd is afgesproken, dan zal Laserbeest het project binnen redelijke tijd produceren.
c. De levertijd-indicator op de website (wanneer zichtbaar) geeft alleen aan hoe druk het ongeveer is en hoeveel tijd het kost om een gemiddeld project te maken na akkoord. De werkelijke levertijd is afhankelijk van het type project.
d. Na akkoord zal Laserbeest het project inplannen en de klant op de hoogte stellen per e-mail wanneer het project daadwerkelijk geproduceerd is.
e. Wanneer een uiterste levertijd is afgesproken, kan Laserbeest zich beroepen op de volgende gevallen van overmacht en daarmee de levertijd uitstellen:
i. De gekozen materialen zijn niet op voorraad of leverbaar.
ii. Een machine is defect.
iii. Personeelsleden zijn ziek.
iv. Het tekenwerk dat is aangeleverd door de klant blijkt fouten te bevatten die vertraging veroorzaken.
v. De productie kost meer tijd dan vooraf ingeschat.

14. Levering
a. Laserbeest zal de gelaserde onderdelen zo zorgvuldig mogelijk uit de machine halen en verpakken. Wanneer de volgorde of groepering van onderdelen van belang is voor de klant, dient dit van te voren te worden aangegeven door de klant.
b. Klanten hebben de mogelijkheid om een project op te halen of te laten verzenden.
c. In het geval van ophalen wordt het project door Laserbeest samen met de klant bekeken. Na goedkeuring wordt het project meegenomen. Eventuele schade die ontstaat na het meenemen van het product wordt niet vergoed door Laserbeest.
d. In het geval van verzenden wordt het geproduceerde project met een door Laserbeest nader te bepalen vervoerder verzonden.
e. Het kan gebeuren dat het pakket niet op tijd wordt bezorgd. Laserbeest is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van vertraagde verzendingen.
f. In geval van schade tijdens de verzending dient de klant een foto te nemen voor en direct na het openen van de verpakking om de schade aan te tonen. Laserbeest is niet verantwoordelijk voor gevolgschade.
g. In het geval van verzenden dient te klant direct na het openen van de verpakking te controleren of alles naar wens is gelaserd. Indien er fouten zijn gemaakt door Laserbeest, dan wordt in overleg nieuw laserwerk verricht en zijn de nieuwe verzendkosten voor rekening van Laserbeest.

15. Aansprakelijkheid
a. In overleg kan een klant zelf een product of materiaal aanleveren voor bewerking door Laserbeest. In dat geval is Laserbeest niet verplicht om de waarde van het product of materiaal te vergoeden wanneer het laserwerk onverhoopt niet goed gaat. Het aanleveren van een eigen product of materiaal is dus op eigen risico.
b. Laserbeest heeft geen zicht op de manier waarop lasergesneden producten uiteindelijk worden gebruikt. Laserbeest is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de lasergesneden producten.
c. Het is eigen aan lasergesneden producten dat er scherpe randjes aan het materiaal kunnen ontstaan. Hier moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
d. Het is eigen aan lasergesneden producten dat er roetranden aan het materiaal kunnen ontstaan. Dit gebeurt met name bij karton, hout en kurk, deze roetranden kunnen afgeven. Hier moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
e. Laserbeest is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de geleverde producten te laat zijn geleverd.
f. In het geval van een verkeerde levering, een productiefout, etc., dan is Laserbeest is geen geval verantwoordelijk voor extra kosten die gemaakt moeten worden door de klant. Laserbeest is niet verantwoordelijk voor gevolgschade.
g. In het eventuele en onwaarschijnlijke geval dat Laserbeest toch aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade, dan kunnen de kosten die op Laserbeest verhaald worden nooit hoger zijn dan het ex BTW factuurbedrag van het project.

16. Betaling
a. Een klant moet de factuur uiterlijk binnen 14 dagen voldoen.
b. Wanneer een factuur niet binnen 14 dagen is betaald, krijgt de klant een betalingsherinnering.
c. Wanneer een factuur na twee betalingsherinneringen niet is betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld.