a. Laserbeest heeft minimaal de volgende gegevens nodig om een project aan te kunnen nemen:

  • Voornaam en achternaam
  • E-mailadres
  • Aangeleverde bestanden met tekeningen
  • Telefoonnummer

b. Om een project te kunnen versturen, heeft Laserbeest minimaal de volgende aanvullende gegevens nodig:
Adres (straat, postcode, plaats, land)
c. Voor sommige projecten kunnen andere aanvullende gegevens worden gevraagd. Laserbeest vraagt niet meer informatie dan nodig is voor het correct verwerken van een project.
d. Wilt u de gegevens die van u of uw organisatie bij ons bekend zijn laten aanpassen of verwijderen? Maak uw verzoek kenbaar en vermeld in uw bericht het projectnummer (LB-xxxxx). Laserbeest zal uw verzoek binnen twee weken verwerken.
e. Laserbeest verstuurt incidenteel per e-mail nieuwsbrieven naar klanten die hebben aangegeven interesse te hebben in deze nieuwsbrief.
f. Gegevens van klanten worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
g. Laserbeest zal toegestuurde digitale bestanden met de grootste zorgvuldigheid behandelen en slechts gebruiken om het project uit te voeren.
h. Laserbeest gebruikt alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten herleidbaar en duidelijk staan afgebeeld voor promotionele doeleinden (zoals flyers, website, sociale media).
i. Laserbeest gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten niet herleidbaar staan afgebeeld voor promotionele doeleinden (zoals flyers, website, sociale media).